GDPR 

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018. Något som förändrar sättet att hantera personuppgifter och ska stärka individens integritet.

Alla organisationer bör utföra ett grundläggande arbete för att inventera, kategorisera och kartlägga de personuppgifter organisationen behandlar.

Dessutom behövs personuppgiftspolicys som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter inom er organisation. Dessa bör innefatta vilka principer ni använder för behandling och på vilken laglig grund.

 

Alla organisationer som behandlar personuppgifter har dokumentationsskyldighet, datasäkerhetskrav samt transparens-och insynskrav för den registrerade (varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar, fysisk person) samt underrättelseskyldighet.

Vi hjälper er gärna genom att tillsammans med er gå igenom IT-miljön för att GDPR-säkra på bästa sätt.

 
Intresserade av att få veta mer?

Är ni intresserade av ett GDPR projekt med workshop och rekommendationer om vilka steg ni behöver ta för att uppnå kraven i GDPR reglerna och vilka IT-funktioner som hjälper er att uppnå dem? Kontakta oss nedan.

Finansiell stöttning för att genomföra ett GDPR projekt?

Hör av er, vi kan söka finansiell stöttning för att genomföra projektet tillsammans med er!

Ring, skicka mail eller sms:a oss

Telefon: 019-777 12 41
Mobil: 0734-48 45 40
E-post: info@samsolutions.se

1 + 10 =