Välkommen till SAM Solutions

keeping IT real

SAM Solutions Norge

Behøver dere en uavhengig SAM partner?

Blivit kontaktad av leverantör för en inventering?

Vi vet hur det går till - låt oss göra det enklare för er

 En logisk ingång för smart licenshantering är att få till en nulägesanalys av er mjukvarumiljö.

Läs mer under våra Tjänster "Pay-as-you-go" stöttning vid t.ex. behov av objektiv part vid mottagen offert eller att man sitter på en kul och smart teknisk lösning men undrar; "Hur licensierar jag lösningen?"

Läs mer under våra Tjänster Vi skapar nulägeskoll och lägger en smart och hanterbar SAM plan som underlättar licenshanteringen för er.

Läs mer under våra Tjänster 


SAM Solutions - en oberoende SAM Partner!

SAM Solutions är ett Örebrobaserat företag som är verksamma i Sverige och Norge och har fokus på licenshantering - Software Asset Management (SAM).

Vi agerar som en oberoende SAM partner som innebär att vi inte säljer mjuk- eller hårdvara utan har fokus på att via smart licenshantering 
stötta små,- medelstora- och stora företag samt kommuner i det arbete vi anser 
är av största vikt: 
Uppnå en hållbar och konsekvent IT-strategi.